Malzeme Testleri

Standart tanım

Sertifika

Denetimin veya testin türü

Sertifika İçeriği

Teslim koşulları

Sertifikanın onaylandığı kurum

2.1

Fabrika sertifikası

kendine özgü olmayan

Test sonuçları bulunmaz.

Sipariş teslim koşullanına göre, gerekmesi durumunda, resmi yönetmeliklere ve ilgili teknik kurallara göre de verilebilir.

Üretici

2.2

Fabrika sertifikası

Test sonuçları kendine özgü olmayan testlere göre verilir.

2.3

Fabrika  denetim sertifikası

kendine özgü

Test sonuçları kendine özgü testlere göre verilir.

3.1 A

Denetim sertifikası  3.1 A

Resmi yönetmeliklere ve ilgili teknik kurallara göre de verilebilir.

Resmi yönetmelikte adı geçen uzmanlar

3.1 B

Denetim sertifikası  3.1 B

sipariş teslim koşullanına göre, gerekmesi durumunda, resmi yönetmeliklere ve ilgili teknik kurallara göre de verilebilir.

Üretici tarafından yaptırılan, ancak üretim departmanından bağımsız uzmanlar (fabrika denetçisi)

3.1 C

Denetim sertifikası  3.1 C

sipariş teslim koşullanına göre verilir.

Üretici tarafından yaptırılan, ancan üretim departmanından bağımsız ve alıcının görevlendirdiği uzmanlar

3.2

Denetim raporu 3.2
 

 

Eğilme Testi

Genellikle atmosferik sıcaklıkta bükülmüş bir test parçasına belirli birçapın üzerinde sürekli basınç veya darbe uygulanarak yapılan testtir. Bu test süneklik ölçmek için kullanılır, ancak belirli koşullar altında malzemedeki bozuklukları tespit etmek için kullanılabilir.

Brinel Sertlik Testi

Bilinen bir çapa sahip sert bir çelik bilye ile  malzemenin yüzeyi üzerine standart bir yük uygulayarak ve oluşan girinti çapının ölçülerek sertliğin belirlendiği testtir.

Brinell Sertlik Numarası  =             Yük (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                    Küresel alan izi (mm2)

Charpy Darbe Testi

Charpy darbe deneyi iki tarafından desteklenen çentik atılmış bir test numunesinin bir çekiçle çentik atılmış yüzeyin tam arkasından (çentik atılmamış yüzeye) darbe yapması ve hemen ardından numunede meydana gelen kırılma  için gerekli enerjinin kaydedildiği testtir.

Sıkıştırma Testi

Katı bir test parçasının eksenel olarak basınca maruz bırakılmasıyla,  boyuna azlama ve/veya kırılma esnasındaki yük değerinin belirlendiği testtir.

Darbe Testi

Ani uygulanan gerilmelere karşı direnci belirlemek için yapılan testtir.

Izod Darbe Testi

Tek tarafından desteklenen çentik atılmış bir test numunesinin sarkaç ucundaki bir çekiçle darbe yapması ve hemen ardından numunede meydana gelen kırılma  için gerekli enerjinin kaydedildiği testtir.

Rockwell Sertlik Testi

Numuneye bir izaçar ile uygulanan sabit bir minör yükten büyük bir yüke çıkılıp ve daha sonra tekrar bu minör yüke döndüğünde, izlenimin derinliğindeki net artıştan türetilen bir değerdir.

Kıvılcım Testi

Yaklaşık kimyasal kompozisyonun, özellikle karbon içeriği bakımından, belirlenmesi için yapılan bir testtir. Döner zımpara taşının numune üzerine tutulmasıyla oluşan kıvılcımların görüntüsü ile tayin edilir.

Germe Testi

Bir düz test parçasının iki ucunun kırılma oluşana kadar çekildiği bir testtir. Buradan elde edilebilecek bilgiler aşağıdakilerden birini veya birkaçını içerir: orantısallık kısıtı, akma gerilmesi, zorlama gerilimi, nihai çekme gerilmesi, sürdürme, kesit alanı daralması. 

Burulma Testi

Test parçasının, kırılma oluşana kadar ekseni etrafında büküldüğü testtir.

Enine Eğme Testi

Çelik blum, dövme parçalar, saclar vb. boylamasına döküm ve çalışma yönüne sahip parçaların döküm yönüne dik açıyla bükülmesiyle yapılan testtir.

Ultrasonik Test

Yüksek frekanslı ses dalgaları yarıdımıyla iç kusurların belirlenmesi için yapılan testtir. Ses dalgalarının iletilmesi ardından iç kusurlar varlıklarını bu ses dalgalarını yansıtarak belli eder.

 

 


Anasayfa

Mail

Ürünlerimiz

İletişim
İletişim Formu
Konum
Telefon
+90 (212) 279 69 00